V rámci dotačního programu "Obec přátelská seniorům 2020" bylo pořízeno celkem 16 kusů fitness prvků, které pracovníci střediska městského mobiliáře TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ nainstalovali v lokalitách tří dětských hřišť - v ulici Třebechovická, Mrštíkova a v městské části Kluky.
 
Dětské hřiště Svět v ul. Třebechovická