Od 1.9.2020 vstupují v platnost nová pravidla pro vyhrazené parkování ZTP mimo zónu placeného parkování. 

V souvislosti s pravidly schválenými pro vyhrazování parkovacích míst držitelům ZTP a ZTP/P na území města usnesením Rady města Hradec Králové, RM/2020/971 ze dne 18.8.2020 upozorňujeme občany, že od 1.9.2020 bude zaveden jednorázový poplatek za instalaci a deinstalaci dopravního značení, a dále bude dle výše uvedeného usnesení zpoplatněna služba spojená s údržbou tohoto zařízení (viz Ceník služeb zde).

Dle pokynů odboru správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (dále MMHK) a Rozhodnutí vydaného odborem dopravně správních agend MMHK si občané výše uvedenou službu sjednají u naší organizace.

Upřednostňujeme platbu v hotovosti, dle provozních hodin pokladny v areálu TSHK, Na Brně 362:
 
pondělí  12-14 hod.
středa  12-14 hod.
pátek  9-12 hod. 

Pro bližší informace kontaktujte středisko místních komunikací, tel. 495 402 657, případně ústřednu TSHK, tel. 495 402 654.