Kompletní znění tiskové zprávy: Tisková zpráva
Rozhodnutí odboru životního prostředí: Rozhodnutí OŽP MMHK