V ulicích Hradce běží naplno úklid spadaného listí. Naši pracovníci z úseku čištění města a zeleně se mu intenzivně věnují už od října, kdy zahájili jak ruční, tak strojový sběr. Rozsáhlé práce probíhají pravidelně podle plánu čištění, ale i v souladu s aktuálním počasím, tak abychom co nejefektivněji vyčistili veřejná prostranství před případným mrazem nebo sněžením.
Vzhledem k výše zmíněným podmínkám, budou naši pracovníci v úklidu pokračovat také v dalších měsících. Sesbírané listí tradičně odvážíme ke kompostaci. Je však třeba mít na paměti, že na některých místech může zůstat trocha listí nedotčená. Jde převážně o souvislé keřové porosty, kde má spadané listí svou přirozenou roli jako kryt a útočiště pro různé druhy živočichů.
Mnohokrát děkujeme všem obyvatelům, kteří nám s úklidem pomáhají.