Přípravy na velké letní kulturní akce pro nás zahájil už 16. ročník Dětského dne s Městskou policií Hradec Králové na Tylově nábřeží.
U konání jsme nemohli chybět, proto jsme před akcí pro Vás upravili okolí, posekali trávník a uklidili cesty. Najdete tu také naše zábrany, dopravní značky, stánky, lavice nebo elektrické přípojky, bez kterých by to určitě nešlo.
Naše služby tím ale nekončí, v ulicích našeho města nás potkáte přes celé léto. https://1url.cz/x11wg