Na sklonku babího léta se na květinové louce v ul. Na Potoce vyskytují květy chrp, kopretin, slézu a dalších lučních květin už jen sporadicky. I tak tyto květy přilákaly vítaného hosta, kterým je modrásek jehlicový. A i když se jedná o jednoho z nejběžnějších modrásků, máme z jeho výskytu radost. Zatímco výrazně vybarvení samečci poletují z květu na květ, méně nápadné samičky vyhledávají především rostliny štírovníku růžkatého, na které kladou vajíčka. Motýlci jsou to velmi neposední, a tak se nám nepodařilo samičku zachytit na štírovníku, ale pouze na dokvétající kopretině. Z důvodu zdárného vývoje modrásků se květinová louka už letos nebude kosit. Vzhledem k relativně hojnému zastoupení štírovníku v luční směsi doufáme, že se zde modrásci usadí natrvalo a v příštích letech bude jejich pozorování běžnější.
 
     Modrásek jehlicový sameček                                        Modrásek jehlicový samička