V průběhu února a března 2023 dojde v ulici Truhlářská ke kácení stromů. Tyto práce provede investor stavby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.. Výsadba nových stromů proběhne v podzimním termínu 2023, práce zajistí TSHK (podrobnější info zde).