V sobotu a v neděli 19.–20.února 2022 proběhne v ul. bří Štefanů kácení velkých starých stromů rostoucích u silnice 1. třídy I/11 naproti Hradecké pekárně. Pokáceno bude 8 topolů, 1 akát a 1 jírovec. Velké přestárlé stromy je nutné pokácet z bezpečnostních důvodů. Rozpadající se části stromů mohou ohrožovat bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci. Kácení bude probíhat za uzavřeného provozu na komunikaci. Z tohoto důvodu nabádáme řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení a dbali pokynů pracovníků Technických služeb Hradec Králové, kteří budou kácení provádět.

V souladu s rozhodnutím o povolení kácení předmětných stromů budou na podzim letošního roku provedeny náhradní výsadby. Vysazeno bude 8 javorů.
 
Fotogalerie: Fotogalerie