V týdnu od 24.2.2020 dojde ke kácení dřevin v doprovodném zapojeném porostu podél ulice Zborovská (viz mapa). Celkem bude pokáceno 60 ks dřevin (35 smrků, 11 javorů, 1 bříza, 2 borovice, 6 vrb, 2 akáty, 1 jeřáb a 2 jabloně).

V porostu byly na základě kontroly označeny dřeviny, které je nutné odstranit pro jejich velmi špatný zdravotní stav a z důvodů bezpečnostních a funkčních. Jde o dřeviny, které jsou zcela nebo téměř suché, v počátečním stavu rozpadu a s nulovou perspektivou pro další vývoj. Dřeviny vybrané k odstranění současně představují provozní riziko pro bezpečný provoz na přilehlé komunikaci na jedné straně a na dětském hřišti na straně druhé. S ohledem na složitou orientaci v zapojeném porostu byly stromy navržené k odstranění označeny oranžovým terčíkem.

Náhradu za pokácené dřeviny převezmou dřeviny, které v daném porostu vyrůstají z náletů, jsou již zakořenělé a mají tím pádem dobrý předpoklad k dalšímu vývoji.
 
 
Fotofokumentace níže:
Fotogalerie: Fotogalerie