V těchto dnech vysazují pracovníci TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ na území města 26 nových stromů. Jarní výsadba naváže v rámci běžné obnovy městské zeleně na kácení stromů, které bylo nutné provést vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu stavu. Rozsáhlejší výsadby nových stromů jsou naplánovány již tradičně na podzimní termín. Každoročně pracovníci TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ vysazují kolem 600 stromů. Více informací zde.
 
Fotogalerie: Fotogalerie