V tomto týdnu bude zahájena oprava dětského hřiště Indiánka. V rámci stavebních prací budou opraveny dopadové plochy a odstraněna betonová zeď, která je v havarijním stavu. Termín dokončení opravy předpokládáme na konci července.

V místě betonové zdi v budoucnu TSHK osadí nové fitness prvky.