Na rok 2019 naše organizace naplánovala vypracování projektové dokumentace na čištění vodní nádrže Zbraň v Ruseku, vč. 450 metrů vodního toku s realizací v r. 2020.

Od záměru jsme však museli upustit na základě sdělení Krajského úřadu KHK, který uvedl, že záměr je situován do území evropsky významné lokality CZ0523006 Piletický a Librantický potok. Jedná se o biotop evropsky významné lokality zvláště chráněného druhu živočicha - šidélka ozdobného. Jsou obavy, že záměr by mohl negativně ovlivnit lokalitu výskytu tohoto živočicha.

Záměr na čištění vodní nádrže Zbraň v Ruseku, vč. 450 metrů vodního toku tak nemůže být zrealizován.