Od 1. 10. 2022 vstupuje v platnost nový ceník nájmů a služeb s nájmem spojených na hřbitovech ve správě TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, který byl schválen usnesením Rady města Hradec Králové RM/2022/1056 dne 6.9.2022. Zároveň se mění i ceník naturálního pohřebiště. 

Podrobnější informace k poplatkům zde.

Děkujeme za pochopení.