Od 1.2.2024 je hradecký útulek ve správě Městských lesů Hradec Králové.
Pro poskytování darů, informace o ztracených zvířátkách, psí hotel nebo kontakt, navštivte prosím webové stránky: https://www.azylprozviratahk.cz/
Azyl pro zvířata Městské lesy Hradec Králové