TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Tiskové zprávy

24. 4. 2020 SPOUŠTĚNÍ FONTÁN 
Odkaz zde

28. 6. 2019  SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH
Od 28.6.2019 od 12 hod. nebude za současného letního počasí až do odvolání prováděno sečení travnatých ploch, příkopů podél komunikací atp. Bude dokončeno pouze dosekání strunovými sekačkami kolem překážek na plochách, kde již sečení proběhlo. Podle potřeby bude probíhat sečení pouze na vodotečích, sportovištích, hřbitovech a na plochách s automatickým zavlažovacím systémem.. Vzhledem ke skutečnosti, že posekání více jak 420 hektarů travnatých ploch ve městě trvá v letním období cca 4-5 týdnů, dá se předpokládat, že po přerušení prací se v některých částech města budou vyskytovat plochy s vysokým bylinným porostem. Z ohlasů na sociálních sítích a emailové korespondence je zřejmé, že velká část veřejnosti vnímá omezení sekání trávy ve městě jako významný nástroj v boji proti suchu, vysokým teplotám a klimatickým změnám obecně. Z tohoto pohledu je upřednostňován celospolečenský zájem na ochraně klimatu ve městě i přesto, že vysoké porosty mohou lokálně snižovat komfort občanům, kteří veřejnou zeleň využívají k rekreaci, dětským hrám, venčení psů apod.