TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Tiskové zprávy

3. 5. 2022  UZAVŘENÍ PRŮCHODU V JIRÁSKOVÝCH SADECH POD VELKÝMI TOPOLY
Ve východní části Jiráskových sadů byl uzavřen průchod pod velkými topoly. S ohledem na skutečnost, že z jednoho ze dvou největších topolů černých ve městě spadly o víkendu další větve, byla tato část parku uzavřena. Prostor pod těmito stromy považujeme minimálně do doby jejich ořezu za nebezpečný. Ve věci případného kácení těchto velkých stromů bylo vedeno správní řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich ponechání. Na základě výsledků přístrojového testu byl zpracován znalecký posudek, ve kterém jeho autor konstatoval rozsáhlé defekty, které jsou důvodem silně narušeného zdravotního stavu a silně narušené stability. Ve výsledcích provedených analýz je uvedeno, že oba stromy jsou málo stabilní a ohrožující okolí. Doporučeno pak bylo odstranění stromů nebo jejich výrazná redukce. I přes velmi nepříznivé hodnocení ve znaleckém posudku bylo naplánováno pěstební opatření směřující k dočasné stabilizaci těchto stromů. Důvodem tohoto rozhodnutí byla především skutečnost, že topol černý je kriticky ohroženým druhem stromu, a navíc se jedná o stromy s největším průměrem kmene ve městě. Realizaci potřebných pěstebních opatření na těchto topolech bude zajišťovat odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové prostřednictvím odborné arboristické firmy v průběhu května.

 
Fotogalerie: Jiráskovy sady topoly
 

24. 4. 2020 SPOUŠTĚNÍ FONTÁN 
Odkaz zde

28. 6. 2019  SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH
Od 28.6.2019 od 12 hod. nebude za současného letního počasí až do odvolání prováděno sečení travnatých ploch, příkopů podél komunikací atp. Bude dokončeno pouze dosekání strunovými sekačkami kolem překážek na plochách, kde již sečení proběhlo. Podle potřeby bude probíhat sečení pouze na vodotečích, sportovištích, hřbitovech a na plochách s automatickým zavlažovacím systémem.. Vzhledem ke skutečnosti, že posekání více jak 420 hektarů travnatých ploch ve městě trvá v letním období cca 4-5 týdnů, dá se předpokládat, že po přerušení prací se v některých částech města budou vyskytovat plochy s vysokým bylinným porostem. Z ohlasů na sociálních sítích a emailové korespondence je zřejmé, že velká část veřejnosti vnímá omezení sekání trávy ve městě jako významný nástroj v boji proti suchu, vysokým teplotám a klimatickým změnám obecně. Z tohoto pohledu je upřednostňován celospolečenský zájem na ochraně klimatu ve městě i přesto, že vysoké porosty mohou lokálně snižovat komfort občanům, kteří veřejnou zeleň využívají k rekreaci, dětským hrám, venčení psů apod.