Kočky nalezené

Důležitá informace

Majitel kočky je povinen uhradit účelně vynaložené náklady na zaopatření pobytu kočky v depozitáři při jejím vyzvednutí, které činí za jednu noc 150 Kč.

Důležitá informace

Telefonní kontakt pro ověření, zda se vaše kočka nachází v královéhradeckém útulku je 495 497 075, 731 131 216.

 

Číslo záznamu:  9/2021
Číslo záznamu:  8/2021
Číslo záznamu:  7/2021
Číslo záznamu:  10/2021