Hlášená zvířata

Útulek zajišťuje vyhlašování nálezu zvířat jménem statutárního města Hradce Králové, a to v kategorii „Hlášená zvířata“. Každý, kdo nalezne zvíře v Hradci Králové, o které se chce postarat vlastními silami, má v souladu s § 1058 Zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ, povinnost nahlásit jeho nález obci, resp. v našem případě městskému útulku, který prostřednictvím těchto stránek nález vyhlásí. Nepřihlásí-li se o zvíře jeho vlastník, nálezce nabude vlastnické právo ke zvířeti po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu.

Číslo záznamu:  47/2019
Druh: Papoušek
Místo nalezení: ul. Jungmannova
Datum nalezení: 31. 7. 2019
Číslo záznamu:  48/2019
Druh: andulka
Místo nalezení: Smetanovo nábř., Hradec Králové
Datum nalezení: 31. 7. 2019