TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Sečení travnatých ploch

23. 7. 2019  Květnatá loučka v Labské Kotlině I splnila svůj účel a byla pokosena
Na loučce mezi obslužnou komunikací a parkovištěm v LK I jsme si vyzkoušeli tzv. střídavou (mozaikovou) seč. To znamená, že větší část plochy nebyla na jaře posečena a byla ponechána v přírodní podobě. Po nedávné rekonstrukci horkovodu se na povrch terénu dostala zemina se zásobou semen a na jaře zde začaly rozkvétat četné luční byliny. Proto byla tato plocha vybrána k testování tzv. střídavé seče, kdy jsou části travnatých ploch ponechány, aby rozkvetly, zatímco jiné jsou pokoseny. V průběhu sezóny se pak údržba na těchto plochách střídá. Porost na předmětné ploše však přestal plnit svojí funkci. Většina bylin dokvetla a zaschla. V současné době zde rozkvétaly pouze bodláky, lebeda a další úporné plevele, na jejichž šíření rozhodně nemáme zájem i přes to, že např. fialové květy bodláků vypadaly pěkně. Navíc před nastupujícím horkým počasím by plocha se suchým porostem představovala zvýšené požární riziko. Obdobně bude postupováno na hvězdici v Šimkových sadech.

 
V červnu loučka bohatě kvetla a byla ozdobou daného prostoru


V červenci už plocha působila velmi neutěšeným dojmem a navíc se zvýšilo nebezpečí požáru


 
 

26. 6. 2019  ZÁSADY SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Zásady sečení travnatých ploch

Vybrané přírodní louky v majetku města