V tomto týdnu bude na území našeho města postupně zahajováno sečení trávy mulčovací technologií. Místa sečení budou koordinována podle výšky trávy, která se liší podle stanovištních podmínek.