TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ plánují ve 43. týdnu zahájení podzimní výsadby stromů na území města.
 
V podzimním termínu bude vysazeno 699 ks vzrostlých stromů a 70 ks stromů lesnické sadby, jakožto náhradní výsadba předepsaná odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, a dále jako náhrada za suché, uhynulé a havarijní stromy.  

Ve výsadbách budou nejvíce zastoupeny javory (190 ks), okrasné třešně (125 ks) a lípy (66 ks).