Jak jsme již informovali v lednu 2019 touto aktualitou, v ulici Zámeček se připravuje rekonstrukce opěrné zdi, která je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu také trvá v tomto místě omezení dopravního režimu formou kyvadlového provozu.

Rekonstrukce opěrné zdi je řešena příslušným odborem Magistrátu města Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že příprava rekonstrukce i samotná realizace si vyžádá delší čas, žádáme občany o shovívavost. Kyvadlová doprava byla instalována správcem místních komunikací z důvodu bezpečnosti provozu.

Děkujeme občanům za trpělivost. Omlouváme se za případné komplikace.