TSHK přijaly nabídku společnosti Prointepo, s. r. o. na zapojení jejich žáků do společenského dění formou spoluúčasti na úklidu listí v okolí školního zařízení. Tato spolupráce byla velmi přínosná pro obě strany a umožnila dětem vyzkoušet si každodenní činnosti prováděné při péči o zeleň ve městě.

Za tuto nabídku děkujeme.