Dne 7.12.2017 proběhne nad rámec běžného blokového čištění úklid spadaného listí v těchto lokacích:
 
Čištění proběhne dne 7.12.2017 - DZ bude rozmístěno dnes 6.12.2017
 
Čajkovského   u čp. 885, 906, 907 + parkoviště u čp. 2032
Čajkovského mezi čp. 905 a 908
Mrštíkova  od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova   
Fráni Šrámka od Kampanovy po Gebauerovu
Kampanova       celá
Hradecká před čp. 1690 (ÚSZS)
Ševčíkova od Hradecké po Domečkovu
Ševčíkova parkoviště u výměníků
Malšovická parkoviště u Flošny - část P + R

Prosíme řidiče, aby respektovali přenosná dopravní značení a odparkovali svá vozidla mimo uklízené komunikace.