Dne 30.11.2017 v době od 7 do 13 hod. proběhne nad rámec běžného blokového čištění úklid spadaného listí na Ulrichově náměstí - před čp. 734-5 (ČSOB), Haškova - od Chelčického po Sladkovského, L. Štúra, Milady Horákové - od Pod Strání po Blodkovu, Kleinerových - od Milady Horákové po Kyjovskou, Milady Horákové - u čp. 1094-1101 a Palachova u čp. 1102-1109.

Prosíme řidiče, aby respektovali přenosná dopravní značení a odparkovali svá vozidla mimo uklízené komunikace.

Děkujeme.