TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ reagují na krásné počasí a dnešního dne spouštějí tato mlhoviště:
Čajkovského
Kejzlarova

Labská - Jungmannova
Lachtan - Palachova
Severní
Štefánikova čp. 308
Štefánikova - Exnárova

Věkoše - Truhlářská