Sanace zastřešení chodníků u bytového domu 1412 – 1417 a 1531 – 1534 na tř. E.Beneše

Oznamujeme, že v měsíci září 2019 budou zahájeny práce na opravě zastřešení chodníků u shora uvedených bytových domů.
Práce budou probíhat po dobu několika měsíců.
V průběhu oprav bude pohyb chodců před bytovými domy lokálně omezen.

Děkujeme za pochopení.