V době probíhající pandemie COVID–19 prosíme nájemce hrobových míst a ostatní návštěvníky hřbitovů ve správě TSHK o využívání elektronické komunikace k prodlužování smluv o pronájmu hrobových míst a bezkontaktních plateb z těchto smluv plynoucích.

Informace k platbám získáte na emailu felcmanova@tshk.cz nebo na telefonních číslech 495537660, 725941465 nebo 725761528. Pro usnadnění komunikace vždy uvádějte do emailu i své telefonní číslo. Složité případy, např. převody hrobových míst nebo pronájem nového hrobového místa, bude možné i nadále řešit v kanceláři správy hřbitovů na hřbitově v Kuklenách, avšak pouze po předchozím telefonickém objednání na určitou hodinu. Tímto způsobem budeme předcházet větší koncentraci lidí v čekárně.

Provozní doba kanceláře se nemění:
Pondělí
po objednání 8.00–12.00 hod. a 13.00–16.30 hod.

Středa
po objednání 8.00–12.00 hod. a 13.00–16.30 hod.