TSHK přijaly nabídku Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s. r. o. na dodání ochranných štítů pro zaměstnance TSHK v době nouzového stavu.

Za tuto nabídku děkujeme.