Dne 19.8.2019 byla za úplné uzavírky zahájena oprava vozovky v ul. Zámostí v úseku mezi ulicemi Úprkova - Holubova. V daném úseku nebude umožněn pohyb vozidel ani pěších s výjimkou pěších z přilehlých nemovitostí.

Děkujeme za pochopení.