Dne 21.5.2018 začíná oprava povrchu komunikace v části ulic U Kavalíru a Hradební. Po dobu opravy budou tyto ulice uzavřeny pro provoz. Doprava bude vedena po označených objízdných trasách. Dokončení opravy předpokládáme v  sobotu 26.5.2018.


Vedení střediska místních komunikací