Dne 23. 9. 2020 proběhne v ul. Hradecká frézování vozovky za úplné uzavírky. Jedná se o úsek mezi ulicemi Domečkova a Ševčíkova. Ve dnech 29.-30.9. 2020 proběhne opět za úplné uzavírky pokládka nového živičného povrchu.

Děkujeme za pochopení.