Od 18.3.2019 bude v ul. Jaroměřská probíhat oprava jednostranného dlážděného chodníku podél čp. 53 – E4 (oprava bude zahájena od křižovatky s ulicí Černilovská) a potrvá do poloviny května. Po dobu opravy bude pohyb pěších v této lokalitě omezen, chodník nebude průchozí.
 
Děkujeme za pochopení.