?V tomto týdnu dojde v ulici Pod Zámečkem ke kácení stromů. Na kácení dřevin bylo vydáno odborem životního prostředí MMHK povolení ke kácení. Výsadba nových stromů proběhne v podzimním termínu 2019.

Důvodem kácení 1 hlohu, 1 dubu, 1 jabloně, 1 jasanu, 2 bříz, 1 dřezovce, 6 borovic a 15 habrů je plánovaná rekonstrukce sekundárního teplovodu a navazující celková oprava přilehlého chodníku, kterou požadovala Komise místní samosprávy. Dřeviny rostou v ochranném pásmu teplovodu. Vzhledem k tomu, že stavebními pracemi by došlo k zásadnímu zásahu do kořenového systému stromů, a tím k narušení jejich statické stability, není možné při realizaci opravy teplovodu předmětné dřeviny zachovat. Termín zahájení rekonstrukce teplovodu má správce sítě naplánován po ukončení topné sezóny. Ukončení rekonstrukce správce předpokládá do 31.7.2019. Následně bude probíhat celková oprava přilehlého chodníku s předpokládaným termínem dokončení prací do 31.10.2019.

Pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou, která byla stanovena v podmínkách rozhodnutí OŽP MMHK. Bude se jednat o 15 habrů, 1 javor, 2 borovice, 1 dřezovec, 1 třešeň a 2 myrobalány. Nové dřeviny budou vysazeny v listopadu 2019.