V pondělí 10.5.2021 provádějí pracovníci střediska městské zeleně TSHK kácení havarijního stromu v Jiráskových sadech. Jedná se o částečně vyvrácený buk, který se opřel o sousední strom. Za těchto okolností hrozilo akutní riziko pádu stromu na sousední obytný dům a frekventované cesty v parku. Jednalo se o velmi starý a velký buk s obvodem kmene 230 cm. Z uvedeného příkladu je patrné, že i na první pohled pěkný strom může způsobit škody velkého rozsahu. Těmto situacím se snažíme aktivně předcházet.
 
Fotogalerie: Fotogalerie