31.8. byly zahájeny opravy krytů vozovek v ulicích Brněnská u kruhového objezdu a v části ulice Na Brně.
V 32.týdnu bude probíhat oprava krytu vozovky v ul. Štefánikova u Hvězdy, v ul. Ak. Bedrny před světelnou křižovatkou
a po polovinách v ul. Divišova před Tyršovým mostem.
Ve 33. týdnu bude probíhat oprava v ul. Hradecká u Státní vědecké knihovny.
Ve 34. týdnu bude zahájena oprava vozovky v části ul. Dvorská.