Dne 15.5.2017 byly zahájeny práce na úpravě dopravního režimu v ul. Blahoslavova, Ječná a SNP, a to svislým a vodorovným dopravním značením. Ul. Blahoslavova bude zjednosměrněna s možností průjezdu cyklistů v hlavním dopravním prostoru, v ul. Ječná proběhne úprava parkovacích stání.

Úpravy v dané lokalitě jsou realizovány na základě požadavku příslušné Komise místní samosprávy.