Strojní metení chodníků po zimní období bylo zahájeno minulý týden a do konce března bude probíhat v omezené míře. Od 1.11. do 31.3. následujícího roku  jsou TSHK jako správce místních komunikací odpovědny za zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a musí se řídit Plánem zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové. Při zpracovávání Plánu ZÚ se vycházelo ze Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Většina techniky určené k zametání chodníků je přes zimní období přestavěna pro potřeby zimní údržby. Zametání chodníků v zimním období je tím pádem limitováno počasím a počtem mechanizmů, které mohou být na tuto činnost nasazeny. Přestavba některých strojů ze zimního provozu na letní je časově velmi náročná a v případě nepříznivých klimatických podmínek by nebyla zimní údržba zajištěna včas.