TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ se budou podílet na programu akce Procházka po hradeckých parcích a sadech v rámci Dnů evropského dědictví konané dne 17.9.2017, kterou pořádá Magistrát města Hradec Králové, odkaz na tiskovou zprávu https://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/dny-evropskeho-dedictvi-2.
 
Program akce najdete zde.
 
Odborní pracovníci TSHK budou zajištovat komentované prohlídky ve třech parcích:
1. Jiráskovy sady – Ing. Daniel Jeřábek  
2. nám. 5. května – Monika Švástová, DiS.
3. park u zdravotní školy -  Daniela Maternová  
 
V rámci této akce zajistíme zpřístupnění skleníku a střílnových kasemat v Jiráskových sadech  
 
Srdečně zveme veřejnost k účasti na akci.