TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
14. 6. 2018

Oprava Hradečnice

V termínu od 18.6.2018 budou TSHK zajišťovat pro město opravu Hradečnice. Jedná se o úsek od Lesního hřbitova k Hájovně U dvou šraňků. V rámci opravy bude odfrézován stávající živičný povrch a proveden nový. V průběhu opravy bude komunikace uzavřena pro provoz. Opravu plánujeme dokončit v první polovině července.   
13. 6. 2018

Velké náměstí

Technické služby Hradec Králové podporují snahu města zrekonstruovat Velké náměstí v Hradci Králové.
S ohledem na připravovanou celkovou rekonstrukci nejsou prováděny opravy povrchu na stávajícím parkovišti, neboť vkládání finančních prostředků do takových oprav by bylo plýtváním veřejnými prostředky. Nově opravené povrchy by totiž při rekonstrukci přišly nazmar. Naše organizace vítá každou občanskou aktivitu směřující k celkové opravě náměstí a i když se podobných aktivit městská organizace nemůže přímo účastnit, v žádném případě nebyla tím, kdo by tuto iniciativu hatil. Technické služby Hradec Králové neiniciovaly a ani neprovedly odstranění květin z Velkého náměstí, které upozorňovaly na velmi špatný stavebně technický stav tohoto náměstí. Budeme doufat, že tato aktivita padne na živnou půdu a že se aktivisté, kteří brojí proti opravě našeho historického centra, chytí za nos a vezmou na vědomí, že zde žijí i lidé, kteří by opravu náměstí uvítali.
29. 5. 2018

Spuštění mlhovišť v Hradci Králové

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ reagují na krásné počasí a dnešního dne spouštějí tato mlhoviště:
Čajkovského
Kejzlarova

Labská - Jungmannova
Lachtan - Palachova
Severní
Štefánikova čp. 308
Štefánikova - Exnárova

Věkoše - Truhlářská


 
18. 5. 2018

Oprava v části ulic U Kavalíru a Hradební

Dne 21.5.2018 začíná oprava povrchu komunikace v části ulic U Kavalíru a Hradební. Po dobu opravy budou tyto ulice uzavřeny pro provoz. Doprava bude vedena po označených objízdných trasách. Dokončení opravy předpokládáme v  sobotu 26.5.2018.


Vedení střediska místních komunikací
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Zobrazeno 1 20 (Celkem 199 záznamů)