TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
17. 5. 2017

Úprava dopravního režimu v ul. Blahoslavova, Ječná a SNP

Dne 15.5.2017 byly zahájeny práce na úpravě dopravního režimu v ul. Blahoslavova, Ječná a SNP, a to svislým a vodorovným dopravním značením. Ul. Blahoslavova bude zjednosměrněna s možností průjezdu cyklistů v hlavním dopravním prostoru, v ul. Ječná proběhne úprava parkovacích stání.

Úpravy v dané lokalitě jsou realizovány na základě požadavku příslušné Komise místní samosprávy.
11. 5. 2017

Informace o probíhajících opravách komunikací v ul. Pouchovská a Bělečská

Od 12.5.2017 proběhne frézování a pokládka živice poloviny vozovky v ul. K Sokolovně, zároveň bude otevřena ul. Pod Kopcem, Od 15.5.2017 proběhne frézování a pokládka živice v ul. V Koutech. 
1. 3. 2017

Obnovení provozu tržnice na náměstí 28. října

Oznamujeme obnovení provozu městské tržnice na náměstí 28.října u obchodního domu Tesco od 1.3.2017.

28. 2. 2017

Strojní metení chodníků

Strojní metení chodníků po zimní období bylo zahájeno minulý týden a do konce března bude probíhat v omezené míře. Od 1.11. do 31.3. následujícího roku  jsou TSHK jako správce místních komunikací odpovědny za zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a musí se řídit Plánem zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové. Při zpracovávání Plánu ZÚ se vycházelo ze Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Většina techniky určené k zametání chodníků je přes zimní období přestavěna pro potřeby zimní údržby. Zametání chodníků v zimním období je tím pádem limitováno počasím a počtem mechanizmů, které mohou být na tuto činnost nasazeny. Přestavba některých strojů ze zimního provozu na letní je časově velmi náročná a v případě nepříznivých klimatických podmínek by nebyla zimní údržba zajištěna včas.
  1 2 3 4 5 6 7 8    Zobrazeno 1 20 (Celkem 158 záznamů)